Malmö universitet

Address
Restaurant
Internet
Antal konferenslokaler
Antal grupprum 12
Kapacitet för festvåning
Kapacitet största lokal 400
Kapacitet största lokal
Max antal i skolsittning
Max antal i u-bord
Utställningsyta kvm2