Konstnärliga ljusinstallationer

Till ”Stadens ljus: Sorgenfri” kommer Malmö stads egen ljusdesigner stå för stora delar av ljussättningen med hjälp av både konstnärer och andra ljusdesigners.

”Stadens ljus: Sorgenfri” kommer innehålla 5-6 permanenta ljussättningar och 10 tillfälliga installationer.

Ljussättningarna kommer genomföras i samarbete med fastighetsägarna i området, bl.a. MKB.

Här är listan på objekten under Stadens ljus: Sorgenfri  (ladda ner PDF-fil med karta och info)

1. Lampan / Ljuset på

Som en arketyp tar den tag i relationen mellan ute och inne och tornar upp sig i den nattliga staden. Vad händer när vardagsobjektet blir en del av det offentliga rummet? Kan det kanske kallas det “offantliga rummet” då? För att få svar på detta behöver besökaren sätta sig i lugn och ro en stund under Lampan.

Idé, design och produktion: Petra Lilja, Jonas Olsson, Karin Karlsson och Lina Sporrong

2. Skyddsänglarna

Skyddsänglarna är naturens vackra budbärare som står som fyrar och påminner oss om vad som håller på att hända i vår natur. Med färg, form, ljud och ljus lyfter de fram olika budskap om vår natur och vad vi borde göra men kanske inte riktigt gör.
Vi har t.ex. Helga Honungsblomma alla biälskande blommors skyddsängel, Prima Ballerina – alla härdiga blommors skyddsängel. Fluorescerande Flora – alla havsväxters skyddsängel. Och inte att förglömma alla skogars skyddsängel. Skyddsänglarna lyfter fram och skapar förståelse för att vi måste skydda vår natur!

Design Åse Persson, Prosit Design

3. Färgparad

Som på parad står träden längs begravningsplatsen. Dagtid visar det på en sakta växlande årstid. På kvällen kan vägen hem kännas ensam och ibland lite sorgsen med tanke på grannen. En påminnelse om livets förgänglighet. På natten från och med nu kan man nu röra sig längs stråket och få en annan, oväntad, upplevelse. En genomgång av årets händelser i färg och kanske en stilla tanke på allt livfullt som minnesplatserna bakom träden står för. Alla som en gång förgyllde vår stad med sina insatser och leenden. Som gjorde vardagen till något fint. Och kan det inte också vara så att vi alla kan behöva lite mer färg i tillvaron under den mörkaste tiden på året? Färgerna rör sig och växlar i en oändlig kombination med varierande hastighet och skapar en upplevelse av något nytt varje dag besökarna och boende passerar. En färgparad som hyllar livet och vardagen.

Design Johan Moritz och Bertil Göransson

4. Don Quijote

Sorgenfrivägen 27

Ny belysning till skulpturen av Palle Pernevi från 1957

Vi firar Palles 100-årsjubileum med ordentligt ljus på ett av hans huvudverk som skulptör. Palle Pernevi levde 1917-1997. ”Don Quijote” kan ses som en satir över andra ryttarmonument och en kommentar till det absurda i tillvaron. Mellan de högre husen och de lutande fasaderna framträder den bäst, som en siluett i mellanrummet.

5. På plats/ On Site

Båstadsgatan 4

PÅ PLATS / ON SITE är en hyllning till
Samuelsson och Jaenekes arkitektur.

Ljusverket som sitter på fasaden är avskalat såsom byggnaderna där det är placerat. Vi vill belysa linjerna och riktningarna som finns i arkitekturen.

Meteor International /Anna Wessman &amp Tamara de Laval 2017

6. Mikropuls

”MikroPULS” Är en studie i hur vi kan ljussätta vår stadsmiljö och skapa goda förutsättningar för både människa och biologisk mångfald. Hur lite ljus är nog för att vi ska känna oss trygga, vilken typ av ljus gör så att våra småkryps liv inte påverkas i för hög grad? Varje dag utrotas ca 50 arter från vår planet, hur kan vi hjälpa dem att överleva och tillföra sin del i ekosystemet? Kan Vi överleva utan dem och de produkter de hjälper oss att producera; frukt & grönt, honung m.fl. Stanna till, insup känslan av närvaron av ett pulserande liv.

Design Johanna Hernaeus JH Ljus och rumsgestaltning

7. Scienta potestas est

Arrangerande part: Stenkulaskolan

Stenkulaskolan satsar på att bli Malmös ledande skola inom IKT. Ljusinstallationen ska visa mötet mellan det digitala och det verkliga. Binära talsystemet skriver ut vad skolan ska ge. KUNSKAP!

8. Natt

Mörker är trygghet. Jag kan gömma mig och känna mig säker i skuggorna. Ingen kan se mig när jag står utom ljusets räckhåll.

Av Erik Vestman i samarbete med  Nils Petter Löfstedt.

9. Regnbågsstigen

Vandra på en Regnbågsstig, vandra på en stig av sång och allt omkring dig kommer att bli vackert. Det finns en väg ut ur varje dunkelt dis och den leder över en Regnbågsstig!

Regnbågsstigen ger besökaren en känsla av att vandra på regnbågen.Färgerna skiftar längs vägen i regnbågens alla nyanser. Är det månde ett verk av Trollkarlen från Oz?

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

10. Bioljus

Ett fullskaligt test i syfte att skapa en belysning som stör djur och natur så lite som möjligt. Forskning har visat att den ljusfärg som stör djur och växter minst ligger på 575 nm. I detta ljus känner inte vi människor oss trygga att röra oss. Därför har vi tagit fram en specialdesignad armatur med närvarosensorer som tänder upp ett traditionellt varmvitt ljus för oss när vi närmar oss och när vi har passerat dimmas detta ljus ner och kvar finns det ljus som inte ska störanaturen.

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

11. Fyrbåk

En Fyrbåk är en hög lysande konstruktion avsedd att fungera som vägledning för sjöfarare i äldre tider. Denna fyrbåk är av lite moderna slag men har kvar samma syfte. Den ska vägleda oss och informera om vägen och en mötesplats. Samlas under Fyrbåken och träffa nya bekantskaper!

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

12. Ljusharpan

Installationen är en plattform för besökaren att skapa musik med hjälp av ljus. Ensam eller tillsammans kan besökaren skapa musikaliska improvisationer genom sina rörelser.

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

13. The Bird and the Snail

Fågeln & Snigeln – Tipp Tapp är en kort liten julsaga om avundsjuka och förlåtelse vänner emellan.

Med hjälp av ljud och ljus framträder sagan på marken vid våra fötter. En grönyta mitt i staden förvandlas till en scen där två av stadens individer framträder och berättar en julsaga.

Av Henrik Nord

14. Ludus accendere

En lekplats ska såklart även vara lekfull kvällstid. På Torekovsplan finns en lekplats som med små medel fått en lekfull belysning. Platsen runt lekredskapen är belyst så platsen lyfts fram och blir attraktiv. Marken under lekredskapen belyses så redskapen lyfts fram och det skapas en rymd på platsen. Som bakgrund står fyra glödande björkstammar och bildar en fond till platsen.

15. Gigantomat

Som en spegling av dagens samhälle ges möjlighet att bli ett känt ansikte i det offentliga rummet. När marknadskrafter skapar höga skönhetsideal och omänskliga krav på människor ser vi att det behövs ett utrymme för att göra något där den vardagliga bilden visas på ett okonstlat sätt. Kanske är det detta som behövs för att visa hur underbara och vackra människor är.

Design Bertil Göransson och Johan Moritz

16. We All Face Loneliness, Our Answer Is Community

Spånehusvägen 83

Johan Lundin, CirkulationsCentralen

Ljuslådor formade som logotyper är monterade mellan fönstren på fasaden som riktar sig ut mot Spånehusvägen. Dessa logotyper som först upplevs ha olika identiteter kan läsas ihop till en helhet. Att ljusinstallationen monteras på ett bostadshus och att påkostade nybyggen genomförs i området är viktiga faktorer för förståelsen av konstverket. Installationen väcker tankar kring kommersialism, gentrifiering och individualism.

17. Silhuetter (x på kartan)

Nobelvägen 119–121, uppe på taken, är en fast installation.

De populära och uppmärksammade silhuetterna, som sedan sommaren 2016 befolkar MKB:s tak i Sorgenfri, får extra uppmärksamhet till Stadens ljus 2017. Konstverken firar fantasin i samhället och anspelar på barnrikehusen på Nobelvägen som alltid har rymt många barn, ända sedan de byggdes 1937.

Belysning av konstverken av Erik Vestman och Nils Petter Löfstedt

18. Hattlyftaren

En kul hälsning från MKB till alla som rör sig i Sorgenfri, en lek med en av lyktstolparna som redan står på plats. Hatten får även en funktion att blända av armaturen för att minska ljusföroreningen mot himlen från armaturen.

Karta över ljusinstallationerna under Stadens ljus: Sorgenfri