Befintlig belysning

Stadens ljus består av två olika delar. Ena delen är att den befintliga gatubelysningen i området kommer att bytas ut till ny teknik och kompletteras för att öka trygghetskänslan.

Malmö stad har tagit fram en ljusplan som styr hur belysning skall se ut på olika platser i staden. Generellt sett använder vi två olika typer av ljus. Ett gulare ljus som används över bilgator och i ytterområden av staden, och ett mer varmvitt ljus över gator och torg där gångtrafikanter rör sig samt över centrala delar av staden. I samband med ”Stadens ljus: Sorgenfri” har Malmö stad gjort en översyn av belysningen och bytt ut alla armaturer i området mot nya armaturer med ett varmvitt ljus. Totalt har ungefär 100 armaturer bytts ut på befintliga stolpar och dessutom har området kompletterats med 15 nya armaturer på nya stolpar. I de flesta armaturerna finns ljuskällor av typen metallhalogen som ger ett varmt och behagligt ljus, men på Branteviksgatan är ljuskällorna istället av den nyare typen LED. På så sätt kan ljuskvaliteten av den lite nyare och den konventionella tekniken jämföras med varandra. Ser du någon skillnad?

Före byte av belysning

Efter belysningsbytet

Efter belysningsbytet