Om Seriestaden Malmö

Seriestaden_WP

Illustration av Jimmy Wallin

Seriestaden är ett begrepp för den omfångsrika seriekulturen i Malmö. Den höga koncentrationen av tecknade serier i alla dess former gör staden unik som samlingsplats för konstformen tecknade serier. I Seriestaden finns utbildningar på olika nivåer, stora och små serieförlag, ett stort antal serietecknare och andra serieexperter, Seriefrämjandet och andra organisationer, seriecenter, seriearkivet och utställningsrum. Allt detta gör att Malmö ligger i framkant för den svenska seriekulturen och sätter dessutom staden på världskartan!

Läs intervju med Gunnar Krantz som redan 1998 kallade Malmö för Seriestaden!