Texter

Här hittar du inspirerande texter  som kan användas när du vill berätta om Malmö i din marknadsföring. Dels en generell text på både svenska och engelska som beskriver Malmö på en övergripande nivå. Dels olika separata texter som beskriver Malmö utifrån olika teman.

 

Generella texter:

Generell Malmö-text (svensk)

Generell Malmö-text (engelsk)

 

Tematexter:

Smaka på Malmö (svensk)

Barnens Malmö (svensk)

Hållbara Malmö (svensk)

 

A taste of Malmö (English)

Malmö for Children (English)

Sustainable Malmö (English)