European Cities Marketing (ECM)

European Cities Marketing (ECM)

Malmö är sedan flera år tillbaka medlemmar i ECM. Nätverket länkar samman mer än 130 storstadsregioner från 30 länder, syftet är att öka turismen i Europas storstäder.

ECM tillhandahåller en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kongresser/möten, privatresesegmentet och destinationsmarknadsföring.

Kontakt: Camilla Ekberg

camilla.ekberg@malmo.se

Läs mer: http://www.europeancitiesmarketing.com