Cruise Malmö Network

Cruise Malmö Network grundades 2005 och är ett samarbete mellan Malmö Stad, Copenhagen Malmö Port och representanter från besöksnäringen i Malmö/Skåne.

Nätverket arbetar för att marknadsföra Malmö som en del av Öresundsregionen och att utveckla staden och regionen till en attraktiv kryssningsdestination i Östersjön.

Malmös stora genombrott som kryssningsdestination kom sommaren 2012 då det spanska rederiet Pullmantur Cruises meddelade att man från och med sommaren 2013 skulle flytta hela sin turn around operation till Malmö och Malmö Airport från Köpenhamn.

Beslutet har bidragit till en viktig infrastrukturell utveckling och i maj 2013 invigdes en ny kryssningsterminal och en gång/cykelväg som binder samman kryssningskajen med centrum på ett effektivt och attraktivt sätt.

 

Mer information:

Anna Wittgren

Enhetschef Privatresor

anna.wittgren@malmo.se

http://old.malmotown.vps-53558.cloudnet.se/b2b/cruise/#cruise-malmo-network