Copenhagen Connected

Tillgänglighet är nyckelordet när Malmö, Skåne, Öresundsregionen och Köpenhamn ska stärka sig i den internationella konkurrensen. Copenhagen Airport är vår viktigaste internationella flygplats. Oavsett om vi pratar om internationella investeringar, turism eller högutbildad arbetskraft är ett väl utbyggt nät av internationella flyglinjer till och från Copenhagen Airport en grundförutsättning för framgång.

För att utveckla tillgängligheten till Copenhagen Airport bildades 2010 ”Global Connected” med syftet att aktivt arbeta för att utveckla tillgängligheten till Danmark. ”Copenhagen Connected” är ett delprojekt till ”Global Connected” och leds av Wonderful Copenhagen.

”Copenhagen Connected” ska skapa nya internationella flyglinjer som i sin tur ökar tillgängligheten till regionen för internationella kongressdeltagare, turister, affärsresenärer, investerare osv.

Fram till nu har projektet bidragit till direktlinjer till San Fransisco, Shanghai, Dubai, Toronto och Tel Aviv. Tillsammans med flygbolagen görs gemensamma marknadsföringsinsatser på både nyetablerade linjer och för att upprätthålla trycket på befintliga linjer.

Målet är att etablera 10 internationella rutter fram till och med 2015 vilket i sin tur tros generera 292 000 inresande passagerare.

Deltagande partners: Malmö stad, Region Skåne, Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns Lufthavne och Marknadsföringsfonden. Projektet har ett starkt stöd i det Danmark och stöttas även av b la. Dansk Metal, DI; Dansk Erhverv, A.P. Möller-Maersk, Carlsberg och Köpenhamns Universitet.

Mer information:

Anna Wittgren
Enhetschef Privatresor
anna.wittgren@malmo.se