Chinavia

Chinavia, är namnet på ett Skandinaviskt samarbetsprojekt med syftet att nå världens snabbast växande marknad för utresande turister, nämligen Kina. Antalet Kinesiska gästnätter ökar snabbt i Europa men Skandinavien har fortfarande en relativ liten andel av dessa gästnätter.

Chinavia I initierades 2012 av Wonderful Copenhagen, Göteborg & CO, Stockholm Visitors Board och Helsinki Tourism & Congress Bureau.

Projektet bestod av tre delar: 1) analys, 2) strategi och 3) finansiering. Analysdelen resulterade i 5 rapporter som ger en omfattande förståelse för utresande turism från Kina. Dessa rapporter ligger till grund för Chinavia II som även Malmö valt att ingå i. Syftet med Chinavia II är att destinationsutveckla de deltagande Skandinaviska städerna för att möta den Kinesiska gästen.

Läs mer om projektet och ladda ned rapporterna här: http://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/chinavia-research-package

 

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta:

Anna Wittgren

Projektledare Privatresor
anna.wittgren@malmo.se