Presentationer

Nedan hittar du en presentation om Malmö att använda i sin helhet eller utgå ifrån när du vill berätta om Malmö.

I slutet av presentationen har vi lagt in ett antal tomma bilder, så att du kan komplettera med eget material samtidigt som du behåller stilen på presentationen, och får tillgång till nya bilder.

Presentationen finns både på svenska och engelska. Vi hoppas den blir till nytta!

Presentation Destinationen Malmö – SVENSK

Presentation Destinationen Malmö – ENGELSK

PPT