Medarbetare

Ann Nyström

Destinationschef

ann.nystrom2@malmo.se

Mobil: 0733-109727

Ansvarar för att vi hela tiden ökar Malmös attraktivitet och utbud för att locka flera besökare, oavsett reseanledning. Samordnar resurser för att driva och koordinera marknadsföringen och utvecklingen av Malmö som attraktiv destination. I det ingår att antalet möten, kongresser och publika evenemang kontinuerligt ökar i Malmö.

Marie Holmberg

Projektledare

marie.holmberg@malmo.se

Telefon: 040-34 22 06

Mobil: 0709-34 22 06

Privatresor

Privatresor är ett av tre affärsområden inom Malmö Turism. Privatresors huvudsakliga uppgift är att få svenska och utländska turister att välja Malmö som sitt resmål på sin fritid. Målsättningen är att stärka Malmö som besöksdestination och att nå ut till fler potentiella gäster. På Privatresor arbetar vi brett med utvalda internationella marknader, digital marknadsföring, kryssningssegmentet, med att utveckla Malmös värdskap, och aktiv PRbearbetning.

Anna Wittgren

Affärsområdeschef Privatresor

anna.wittgren@malmo.se

Telefon: 040-34 22 09

Mobil: 0709-34 22 09

Arbetsuppgifter: Ansvarar för arbetet på privatresesektionen. Kontaktperson för internationella samarbeten, B2B, kryssnings- och flygbearbetningen.

Eva Eilstrup

Pressansvarig Privatresor

eva.eilstrup@malmo.se

Telefon: 040-34 22 05

Mobil: 0708-22 41 00

Arbetsuppgifter: PR strategi, pressbearbetning, pressutskick och pressresor.

Bodil Olsson

Projektkoordinator

bodil.olsson@malmo.se

Telefon: 040-34 22 83

Mobil: 0708-34 12 58

Arbetsuppgifter: Exportmognad inklusive agentmanualen och produktmanualen, uppdatering av Malmöinnehållet i online-destinationsguiden ArrivalGuides.com samt pressresor.

Ola Nilsson

Projektledare e-commerce

ola.nilsson3@malmo.se

Mobil: 0768-66 54 01

Arbetsuppgifter: Affärsutveckling, analys och strategi för Malmö Turisms digitala försäljning och marknadsföring.

Oskar Ekström

Projektledare marknadsföring digitala kanaler

oskar.ekstrom@malmo.se

Mobil: 0708-48 95 21

Arbetsuppgifter: Ansvarar för strategier och innehåll på malmotown.com, sociala medier och övriga digitala kanaler. Ansvarar för kampanjer som utförs med externa partners.

Marie Åkesson

Travel trade och B2B

marie.akesson@malmo.se

Telefon: 040-34 12 03

Mobil: 0708-34 12 35

 

Paul Petersson Rebelo

Projektledare webb

paul.petersson-rebelo@malmo.se

Telefon: 040 34 22 26

Mobil: 0709-34 22 26

Arbetsuppgifter: Digitala strategier och innehåll på malmotown.com/sociala medier.

Anna Åmvall

Projektkoordinator Privatresor

anna.amvall@malmo.se

Telefon: 040-34 22 27

Mobil: 0709-34 22 27

Arbetsuppgifter: Ansvarar för Malmös värdskapsarbete och B2B-kontakt med Malmös besöksnäring. Samordnar även bokningsbara paketutbud på malmotown.com.

Jessica Lindberg

Turistinformatör

jessica.lindberg@malmo.se

Telefon: 040-34 12 06

Mobil: 0733-44 77 04

Arbetsuppgifter: Allmän turistinformation om Malmö, Skåne och Sverige samt ansvarar för bokningar av press och visningsresor.

Karin Schönbaum

Turistinformatör

karin.schonbaum@malmo.se

Telefon: 040-34 12 00

Mobil: 072-396 20 71

Arbetsuppgifter: Allmän turistinformation om Malmö, Skåne och Sverige samt värdskapsarbete och kontaktperson för Malmös InfoPoints.

Anna Johansson

Turistinformatör

anna.62.johansson@malmo.se

Telefon: 040-34 12 00

Mobil: 070-811 59 17

Arbetsuppgifter: Allmän turistinformation om Malmö, Skåne och Sverige samt digitala medier.

Elisabeth Stjernborg

Turistinformatör

elisabeth.stjernborg@malmo.se

Telefon: 040-34 12 00

Mobil: 072-973 79 96

Arbetsuppgifter: Ansvarar för produktregistrering, kvalitetssäkring, utbildning och support i CBIS.

Malmö Convention Bureau

Malmö Convention Bureau är stadens officiella organisation för konferenser, kongresser och möten.
Vi ger dig kostnadsfri information och rådgivning om Malmö, både när du ska sälja in arrangemanget och när det är dags för planering av alla praktiska frågor. Vi hjälper dig t.ex. med rådgivning om lämpliga hotell och konferenslokaler. Vi ger också förslag på sociala program och förmedlar kontakter till professionella kongressarrangörer som kan ta hand om allt det praktiska.

Hanna Lingvide

Affärsområdeschef  Möten & Kongresser – Föräldraledig

hanna.lingvide@malmo.se

Telefon: 040-34 22 04

Mobil: 0709-34 22 04

 

Christopher Johansson

Projektledare

christopher.johansson@malmo.se

Telefon: 040-34 22 28

Mobil: 0709-34 22 28

Arbetsuppgifter: Projektledare kongresser och stora möten, internationella marknaden.

Emma Hänninen

Projektledare

emma.hanninen@malmo.se

Tel: 040-34 22 42

Mobil: 070-934 22 42

Arbetsuppgifter: Projektledare kongresser och stora möten, nationella marknaden.

Camilla Ekberg

Projektledare

camilla.ekberg@malmo.se

Telefon: 040-34 22 14

Mobil: 0709-34 22 14

Arbetsuppgifter: Projektledare kongresser och stora möten inom Malmö stad.

Sara Andersson

Projektledare

sara.andersson15@malmo.se

Mobil: 0708-51 01 69

Arbetsuppgifter: Projektledare kongresser och stora möten, internationella marknaden.

Evenemang

Vårt uppdrag är att synliggöra den attraktiva evenemangsstaden Malmö och att vara den första kontakten för den som vill förlägga ett arrangemang hit. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla Malmös förutsättningar att vara den bästa platsen för evenemang, och håller samman stadens och näringslivets gemensamma arbete i detta. Genom oss får arrangörer enkelt nyckeln till staden i form av kontakter till rätt personer inom Malmö stad och besöksnäringen. Vi hjälper även till att hitta passande platser, arenor och hotell för arrangemanget samt informerar om möjligheterna kring marknadsföring, ekonomiskt stöd och annan värdefull hjälp. All vår kunskap och service är helt kostnadsfri!

Katarina Olsson

Evenemangschef Malmö stad

katarina.olsson@malmo.se

Telefon: 040-34 22 03

Mobil: 0709-34 22 03

Arbetsuppgifter: Samordna och koordinera Malmö stads engagemang vid värvning av evenemang, mässor och aktiviteter som har ett övergripande Malmö stad perspektiv. Verka för en stark samverkan mellan Malmö stads förvaltningar och näringslivet i Malmö. Vikarierar för Hanna Lingvide.

Fredrik Johansson

Marknadsförare

Fredrik.Johansson8@malmo.se

Tel: 040-34 12 27

Mobil: 0734-32 48 98

Christina Gottberg

Projektkoordinator

christina.gottberg@malmo.se

Telefon: 040-34 12 05

Arbetsuppgifter: Projektkoordinator för Evenemang