Verktygslåda Destinationsvarumärket

Dessa sidor är till för dig som vill vara med och stärka varumärket Malmö. Vårt mål är att fortsätta utveckla vår stad till en av Europas mest besöksvärda destinationer. För att lyckas med det är det viktigt att vi kommunicerar en tydlig bild av upplevelsen Malmö. Ett starkt varumärke stärker attraktiviteten och gynnar affärerna.

Samtidigt som varje enskilt företag har sin egen profil är man som Malmöverksam en del av en större helhet. Både det enskilda företaget och Malmö som plats gynnas av att alla drar åt samma håll och tydliggör Malmöprofilen i kommunikation, innehåll och profilering.

Vi vill att det ska vara inspirerande och enkelt för alla att kommunicera Malmös destinationsvarumärke. Därför har vi tagit fram ett riktlinjesdokument som ger en tydlig övergripande riktning och som olika aktörer sedan kan använda sig av i respektive aktiviteter:

Riktlinjer Malmös Destinationsvarumärke

I menyn ovan hittar du även en verktygslåda för att vidare underlätta och stödja dig i kommunikationsarbetet.  Här finns allt du kan tänkas behöva för att göra det så enkelt som möjligt att prata om Malmö. Här samlar vi allt från bilder och filmklipp, till texter, presentationer och grafisk manual.

Om du behöver mer råd och stöd kring hur du ska arbeta med Malmös destinationsvarumärke är du välkommen att kontakta destinationschef Ann Nyström.

Sundsprommenaden