Malmö Turism sätter ambitiösa mål för hållbar turism


Grön turism är inte enbart en växande trend bland både privata och företagande resenärer, hållbarhet blir också en viktig faktor vid valet av plats för kongresser och internationella företagsmöten. Att förbinda sig till ett hållbarhetsarbete i en större och dokumenterbar skala ger fördelar både för kongresserna och destinationen.

Som ett steg i den här riktningen har Malmö Turism just blivit den första svenska turismorganisationen som tilldelas en ISO 20121-certifiering. Certifieringen är speciellt utvecklad för evenemangsverksamheten och användes först vid OS i London i 2012. För att få – och behålla – certifieringen måste en organisation kontinuerligt bevisa att den arbetar på ett hållbart sätt med tydliga förbättringsmål och uppmuntrar sina partners att göra detsamma. Tanken är att engagemanget för hållbarhet ska sprida sig från den lokala turistorganisationen via sina nätverk och partners, så att Malmö som stad kommer att bli en helt grön destination.