Malmö Convention Bureau – Kontakt

Malmö Convention Bureau är ett samarbete mellan Malmö Turism och Destinationssamverkan Malmö AB, med ett 70-tal medlemmar från stadens näringsliv. Malmö Convention Bureau’s uppdrag är att genom gemensam marknadsföring och service stärka Malmös synlighet och attraktivitet som mötesstad.

Välkommen att kontakta oss för mer information och förfrågningar.

 

Camilla Ekberg

Projektledare Möten, kongresser, och evenemang.
Mobil: 070-934 22 14
camilla.ekberg@malmo.se

 

Emma Hänninen

Destinationssamverkan
Mobil: 070-934 22 42
emma.hanninen@malmo.se

 

Sara Andersson

Projektledare Möten, kongresser, och evenemang.
Mobil: 070-866 99 67
sara.andersson15@malmo.se

 

Christopher Johansson

Projektledare Möten, kongresser, och evenemang.
Mobil: 070-934 22 28
christopher.johansson@malmo.se

 

Cecilia Aleswed

Projektledare Möten, kongresser, och evenemang.
Mobil: 070-853 79 39
cecilia.aleswed@malmo.se