Sveriges Sjukhusläkarförenings Rikssymposium i Malmö