Konferens – partnerskap för rörlighet – Arbetskraftsinvandring och migrationens utvecklingspotential