Föreningen Kommunalt Bostadsanpassnings vårkonferens