Utställningsträdgårdar 2018

En av höjdpunkterna under Malmö Garden Show är de vackra och inspirerande trädgårdsutställningarna där samtliga trädgårdar tävlar om titeln ”Best in Show”.

Best in Show och utdelningen av medaljer
Alla utställningsträdgårdar bedöms och poängsätts av en jury. Når en trädgård upp till en viss poäng tilldelas medalj i motsvarande valör. Det finns ingen gräns för hur många trädgårdar som kan få en viss valör på en medalj, men det kan bara vara en trädgård som vinner priset ”Best in Show”.

Arbetet med 2018 års utställningsträdgårdar pågår för fullt och kommer presenteras på hemsidan senare i vår.