Miljömärkt Event

Malmö Garden Show är ett grönt arrangemang som även tänker på miljön. 2018 blev Malmö garden Show certifierade av organisationen Håll Sverige Rent som ett Miljömärkt Event.

 

Vad gör Malmö Garden Show för miljön?

  • Vatten – Det finns gratis vattenkranar, med Malmös goda kranvatten, där besökarna kan fylla på sin vattenflaska och i förlängningen reducera transporter och förpackningar.
  • Inget stilla vatten säljs under arrangemanget.
  • Källsortering – Ett flertal stationer för källsortering finns utplacerade på arrangemangsområdet. Dessutom samarbetar vi med stadens övergripande kampan: ”En sommar utan skräp”.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners.
  • Vi använder endast förnyelsebar energi.
  • Vår personal får utbildning i miljöfrågor.
  • Allt vi bygger antingen återvinns, återanvänds eller skänks till andra.
  • Vi uppmanar och informerar besökare om hur de tar sig till arrangemangsplatsen kollektivt eller med cykel. Dessutom upprättar vi flera tillfälliga cykelparkeringar på området.
  • Under arrangemanget lyfter vi många hållbarhetsfrågor i våra aktiviteter.

 

2018 fokuserar Malmö Garden Show på att minska material- och matsvinnet på arrangemanget. Bland annat fanns det kompost för komposterbart växtavfall. Hållbar Utveckling Skåne höll i en ”Matsvinnsfestival” på Malmö Garden Show Samt en kampanj för att motverka matsvinn i, samarbete med SVT.

 

Va rädda om er och miljön!