Balkonger

Från Malmö Garden Shows balkongutställningar kan du hämta inspiration till den egna balkongen eller täppan. De relativt små ytorna inrymmer mängder av kreativa idéer att bara njuta av eller prova hemma.

Best in Show och utdelningen av medaljer
Alla utställningsbalkonger bedöms och poängsätts av en jury. Når en trädgård upp till en viss poäng tilldelas medalj i motsvarande valör. Det finns ingen gräns för hur många trädgårdar som kan få en viss valör på en medalj, men det kan bara vara en balkong som vinner priset ”Best in Show”.

Arbetet med 2018 års utställningsbalkonger pågår för fullt och kommer presenteras på hemsidan senare i vår.