Visitors / Besökare

Eventing August 14-16 / Fälttävlan

To list for starting and results

Till start- och resultatlistor

 

Dressage August 11-13 /  Dressyr

To lists for starting and results>>

Till start- och resultatlistor>>

 

FEI European Championships for Ponies August 5-9 /Ponny-EM

To lists for starting and results>>

Till start- och resultatlistor>>

 

As a visitor to Malmö City Horse Show, you can now book a nearby hotel room with a discount.

Som besökare till Malmö City Horse Show kan du här boka ett närbeläget hotell rum till rabatterat pris.

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

www.nordicchoicehotels.se

A single occcupancy is 890 SEK and a dubble is 890 SEK/night. But do not wait too long!

Send an email marked ”MCHS Visitor” with the dates of your stay, single or dubble occupancy, name, etc. to book@clarionlive.se and the hotel will send you a confirmation email. The hotel needs to secure the booking by debit card number and expiry date.

 

Pris för både enkel- och dubbelrum är 890 SEK/natt. Men vänta inte för länge!

Skicka ett mail märkt ”MCHS Visitor” med datum för vistelsen, enkel- eller dubbelrum, namn med mera till book@clarionlive.se så skickar hotellet en bekräftelse på mailet. Hotellet behöver garantera bokningen genom betalkortnummer och giltighetsdatum.

Camping

To camping

It is not allowed to camp on Ribersborgs field in Malmo. Just horse trucks linked to the competition will be set up on the competition area.

 

Till Campingplats

Det är inte tillåtet att campa på Ribersborgs fältet i Malmö.
Bara hästlastbilar knutna till tävlingen får stå uppställda på tävlingsområdet.

 

Members Tent

In the Members Tent we will serve breakfast, lunch and dinner to our Visitors. Members Tent is located on the short side of the main arena and you can follow the ongoing competition from the podium in front of the tent. The only thing that obscures the full view, are the judges boxes for dressage that will stand permanently there for the competitions.

The numbers of seats in the Members Tent are limited to 300 people and the tent also serves as the VIP tent. In The Members Tent we also serve beer and wine. Sales of these beverages are limited to this tent because of the Swedish alcohollaws. The Members Tent, we offer daypass or a weekly pass (3/8-9/8). The price of the card includes entrance, lunch of the day and two optional drinks. For adults who choose beer or wine it costs:

Daypass 40 Euro
Weekly pass 230 Euro

For childrenunder 18 and people who do not intend to drink Alcoholic beverages it costs:
Daypass 30 Euro
Weekly pass 140 Euro

In addition to thisit willbe possible tobuy breakfastand dinner. There will be ”a la carte”.

Statutory Swedish VAT is included.

For the interested it’s possible to book a Place in the Members Tent via per49@orange.fr and notification shall be accompanied by payment in accordance with the following banking details:

PM Event AB
Bank: SEB
Bank address: Stockholm
BIC-cod (Swift): ESSESESS
IBAN number: SE7450000000055121092059
We will offer places in the order in which registrations are coming in.

Riders, grooms, trainers and volunteers

During the FEI Pony European Championships in Malmö we will invite riders, grooms, trainers and team veterinarians at lunch in Riders Tent. Our volunteers will also eat there.
In order to also give our visitors access to a full service restaurant, we have established a Members Tent.
MCHS15-INFO-MembersTent
click to get bigger / klicka för att förstora

Members Tent

I Members tent kan våra besökare äta frukost, lunch och middag. Members Tent är placerat på huvudbanans ena kortsida och det går att följa pågående tävlingar från podiet framför tältet. Det enda som skymmer full sikt är de domarbodar för dressyren som kommer att stå permanent där under tävlingarna.

Antalet platser i Members Tent är begränsat till 300 personer och tältet fungerar även som VIP tält.

I Members Tent går det också att köpa öl och vin. Försäljning av dessa drycker begränsas till detta tält på grund av de svenska alkohollagarna.

I Members Tent erbjuder vi dagskort eller ett veckokort (3/8-9/8). I priset för kortet ingår tillträde, dagens lunch och två valfria glas dryck. För vuxna som väljer öl eller vin kostar det:

Dagskort 40 Euro
Veckokort 230 Euro

För barn under 18 år och personer som inte har för avsikt att dricka alkoholhaltig dryck kostar det:
Dagskort 30 Euro
Veckokort 140 Euro

Utöver detta kommer det att gå att köpa frukost och kvällsmat. Det kommer att finnas ”A la carte”.

Lagstadgad svensk mervärdeskatt ingår i priset.

För de som är intresserade går det att boka plats i Members Tent via per49@orange.fr och anmälan skall följas av inbetalning till Bankgiro 849-8271

Vi kommer att erbjuda plats i den ordning som anmälningarna kommer in.

 

Ryttare, grooms, tränare och funktionärer

Under FEI Pony Championships i Malmö kommer vi att bjuda ryttare, grooms, tränare och lagveterinärer på lunch i Riders Tent. Våra funktionärer kommer också att äta där.
För att också ge våra besökare tillgång till lagad mat så har vi inrättat ett Members Tent, se ovan.

Do you want to know more about Malmo and what more you can do here? Look here>>

Vill du veta mer om Malmö och vad du mer kan göra här? Se här>>

For information of Skåne please visit visitskane.com/en

För mer information om Skåne besök visitskane.com