Good to know /bra att veta – Malmö City Horse Show

Malmö City Horse Show is 2015 host for the European Championships for Ponies starting on August 5th at Ribersborg in Malmö. On August 14th the big horses are taking over and there will be international eventing

Malmö City Horse Show är 2015 värd för Ponny-EM som börjar den 5 augusti på Ribersborg i Malmö. Den 14 augusti tar de stora hästarna över och det blir internationell fälttävlan.