Global Destination Sustainability Index

Malmö Convention Bureau, som ingår i Malmö Turism, använder Global Destination Sustainability Index (GDS Index) för mötesdestinationer för att jämföra dess hållbarhetsrankning. År 2016, det första året GDS-indexet introducerades, rankades Malmö 12: e i världen bland alla destinationer med GDS-indexet.

”Att vi från och med 2017 är ISO-certifierade kommer troligen att leda till en bättre placering för Malmö i GDS-rankningen de närmaste åren. Vårt mål är att Malmö ska vara ett av de mest hållbara mötesdestinationerna i världen ”, säger Katarina Olsson, chef för Malmö Convention Bureau.

Fakta:

GDS Index – Global Destination Sustainability Index, http://gds-index.com/
utvecklades av MCI Sustainability Service i samarbete med ett antal initiativtagande städer. GDS-Index mäter och jämför sociala och miljömässiga hållbarhetsstrategier samt prestandan i de deltagande destinationernas arbete. För att jämföra prestandan riktas målen mot följande nyckelområden:

Miljöprestanda
Social prestanda 
Leverantörsprestanda
Konventionsbyråns prestanda

GDS Index – Trends & Insights Whitepaper

För mer information kontakta:

Camilla Ekberg
Projektledare destinationsutveckling, Malmö Convention Bureau
Telefon: 0709-342214, Camilla.ekberg@malmo.se