Referensgrupper

Malmö Turism arbetar med två affärsområden; Värvning & Värdskap och Marknad & Analys. Destinationssamverkan Malmö AB utser två styrgrupper, en till respektive affärsområde. Referensgrupperna leds av affärsområdescheferna på Malmö Turism

Värvning & Värdskap

 

Henrik Ohlsson Scandic Triangeln

Anja Boban, Cabonline

Calle Håkansson, Altitude Meetings

Lotta Pieplow, Nordic Choice Hotel, Malmö Live

Åsa Hansen, Malmö Opera

 

 

 

Marknad & Analys

 

Arvid Falk, MJ´s Hotel

Marcus Odelstig, Citysamverkan

Katarina Carlsson, Malmö Muséer