Styrelse

Destinationssamverkans styrelse består av:

 

Martin Martinsson, ordförande

Jens Lyckman, vice ordförande

Fredrik Lantz, Malmömässan

Lotta Ahlbertz, MKON

Anna-Maria Havskogen, Malmö Live

Jukka Turku, Elite Hotels

Anders Börgdal, MFF

Ann Nyström, Malmö Turism