Styrelse

Destinationssamverkans styrelse består av:

 

Martin Martinsson, ordförande

Jens Lyckman, vice ordförande

Fredrik Lantz, Malmömässan

Lotta Ahlbertz, MKON

Anna-Maria Havskogen, Malmö Live

Karin Mårtensson, Malmö Arena

Ann Nyström, Malmö Turism