Föreningsstyrelsen

Destinationssamverkan Malmö Ideell Förening styrelse består av:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö Stad, ordförande
Torbjörn Tegnhammar, Malmö Stad
Martin Martinsson, Musik i Syd, vice ordförande
Jens Lyckman, Choice
Karin Mårtensson, Malmö Arena