Tillsammans gör vi Malmö till en av Europas mest besöksvärda destinationer

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige.
En jobbskapare och en tillväxtbransch med stort potential, inte minst för södra Sveriges nav och inkörsport, Malmö. Vi ser redan en mycket positiv utveckling i stadens besökssiffror. Samtidigt ställer nybyggda hotell och ökad kapacitet allt högre krav till stadens utbud och attraktionskraft.

Malmö har goda förutsättningar. Vi har småstadens avslappnade närhet, kombinerat med storstadens kulturella och sociala mångfald. Vi har fina anläggningar, påkostade evenemang och en vacker stadskärna. Vi är tillgängliga från när och fjärran och ligger ett stenkast både från Skånes vackra natur och från det kontinentala Europa.
Men för att Malmö ska kunna bli den besöksmagnet vi har potential att bli krävs samarbete och visioner. Nationella och internationella erfarenheter visar att en framgångsrik destinationsutveckling förutsätter kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan det offentliga och det privata. Även om dessa två sektorer har olika roller inbördes har båda ett starkt intresse av att destinationen Malmös attraktionskraft och synlighet ökar.

 

Hur fungerar det?

Destinationssamverkan Malmö AB är ett bolag med en styrelse sammansatt av representanter från näringslivet och staden. Bolaget ägs till 30 % av Malmö stad och 70 % av det privata näringslivet. Våra medlemmar är bland annat hotell, mötesanläggningar, restauranger, besöksmål, PCO´s, DMC´s, kulturarrangörer, transportörer, nöjesarrangörer, föreningar och nätverk.

Medarbetarna på Malmö Turism, som är en del av Malmö Stads Näringslivsavdelning, fungerar som bolagets operativa personal.Varje affärsområde sköts i tätt samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från Destinationssamverkan, samt Malmös medlemmar från det privata näringslivet. Referensgruppernas medlemmar hjälper till med sin expertis och erfarenhet till att styra arbetet med destinationsutvecklingen i rätt riktning och ser till att arbetet alltid har en direkt koppling till näringslivets behov och förutsättningar

Destinationssamverkans Malmös referensgrupper anpassas för att bättre spegla Malmö Turisms nya organisation.Den ena referensgruppen fokuserar på marknadsföring och analys och den andra på värvningsaktiviteter samt att erbjuda ett gott värdskap till stadens besökare.

De huvudsakliga uppgifterna är nationella och internationella kampanjer, samarbeten med researrangörer, pressbearbetning & pressresor, synlighet i digitala kanaler, marknadsföring av Malmö på mässor och workshops, kundbesök & kundevent, visningsresor, värvning av nya möten och evenemang, utveckling av befintliga möten och evenemang samt optimering av effekterna av möten och evenemang.

Medlemsnyttan ger möjlighet att påverka aktiviteter och fördelning av budget, medlemsaktiviteter, nätverk, kompetensutveckling, gemensamma marknadsföringsaktiviteter, bidra till Malmös attraktivitet och utveckling, samt närhet till Malmö Stads organisation och politik.