Tillsammans gör vi Malmö till en av Europas mest besöksvärda destinationer

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige.
En jobbskapare och en tillväxtbransch med stort potential, inte minst för södra Sveriges nav och inkörsport, Malmö. Vi ser redan en mycket positiv utveckling i stadens besökssiffror. Samtidigt ställer nybyggda hotell och ökad kapacitet allt högre krav till stadens utbud och attraktionskraft.

Malmö har goda förutsättningar. Vi har småstadens avslappnade närhet, kombinerat med storstadens kulturella och sociala mångfald. Vi har fina anläggningar, påkostade evenemang och en vacker stadskärna. Vi är tillgängliga från när och fjärran och ligger ett stenkast både från Skånes vackra natur och från det kontinentala Europa.
Men för att Malmö ska kunna bli den besöksmagnet vi har potential att bli krävs samarbete och visioner. Nationella och internationella erfarenheter visar att en framgångsrik destinationsutveckling förutsätter kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan det offentliga och det privata. Även om dessa två sektorer har olika roller inbördes har båda ett starkt intresse av att destinationen Malmös attraktionskraft och synlighet ökar.

Destinationssamverkan Malmö är ett organiserat samarbete mellan Malmö stad och stadens kommersiella och ideella aktörer. Våra medlemmar är bland annat hotell, mötesanläggningar, restauranger, besöksmål, PCO’s, DMC’s, kulturarrangörer, transportörer, nöjesarrangörer, föreningar och nätverk. Alla med det gemensamma målet att öka antalet svenska och internationella besökare till Malmö.

Hur fungerar det?

Destinationssamverkan Malmö AB är ett bolag med en styrelse sammansatt av representanter från näringslivet och staden. Bolaget ägs till 30 % av Malmö stad och 70 % av det privata näringslivet. Medarbetarna på Malmö Turism, som är en del av Malmö Stads Näringslivsavdelning, fungerar som bolagets operativa personal. Arbetet med Malmös destinationsutveckling är uppdelat tre affärsområden. De huvudsakliga uppgifterna inom varje affärsområde är:

Privatresor
-Nationella och internationella kampanjer
-Samabeten med researrangörer
-Pressbearbetning och pressresor
-Digitala kanaler

Möten/kongresser 
-Marknadsföring av Malmö på mässor och workshops
-Bearbetning av nyckelpersoner och mötesarrangörer
-Kundbesök och kundevent
-Visningsresor

Evenemang
-Värvning av nya evenemang
-Utveckling av befintliga evenemang
-Optimering av effekterna av evenemang

Varje affärsområde sköts i tätt samarbete med en styrgrupp bestående av representanter från Destinationssamverkan Malmös medlemmar från det privata näringslivet. Referensgruppernas medlemmar hjälper med sin expertis och erfarenhet till att styra arbetet med destinationsutvecklingen i rätt riktning och ser till att arbetet alltid har en direkt koppling till näringslivets behov och förutsättningar.