Paviljong från Baltiskan firas i Åhl

Åhls hembygdsförening firar 100-årsjubilerande paviljong med en intressant historia. Nu finns den i Insjön i Dalarna men för 100 år sedan drog den storpublik på Baltiska utställningen. 

Det firas både här och där i Sverige detta år, 2014. Åhls hembygdsförening firar en 100-åring, född på Baltiska utställningen men förflyttad långt norrut redan samma år. Här har den bott sedan dess och är ”still going strong” efter lite underhållsarbete.

1924 curlingAhlén650px

Clas Ohlsons kusin

Åhl är en av Dalarnas minsta socknar, en del av Leksand. De flesta har aldrig hört talas om stället men centralorten Insjön får en del att nicka igenkännande. Klas i Sjön eller Clas Ohlson i Insjön känner många till. Vad man kanske inte känner till är att Clas Ohlson hade en äldre kusin som hette Johan Petter Åhlén. Denne man slog sig ihop med sin farbror, Erik Holm och 1899 startade de båda tillsamman firma Åhlén & Holm. De första åren var det Johan Petter och Erik som skötte firman alldeles på egen hand, med endast lite hjälp av Clas Ohlssons far som jobbade på lagret.  Man arbetade uteslutande med postorderförsäljning.

Bilden: Johan Petter Åhlén. Här i curlingtagen (JP var med i det svenska lag som tog olympisk silvermedalj i de första vinterspelen i S:t Moritz 1924).

Största postkontoret i landet

Efter ett par års startsträcka inledde företaget en exempellös expansion. Redan 1910 hade Insjön Sveriges näst största postkontor (räknat på antalet avsända postpaket). Bara Stockholm 1 var större. Göteborgs sju postkontor tillsammans låg på tredje plats och Malmös postkontor tillsammans på fjärde. Företaget hade på 10 år vuxit från 0 till 400 anställda.

Miniatyrer visade upp företaget på mässområdet 1914
Till den Baltiska Utställningen 1914 ville Johan Petter, som var ett geni på marknadsföring, visa upp firman i all sin glans. Han lät bygga upp en paviljong på mässområdet i Malmö, en byggnad på cirka 6 x 6 meter. I den byggde man upp hela verksamheten på firma Åhlén & Holm i miniatyrer. Cirka 15 cm höga dockor dockor och interiörer från alla företagets avdelningar åskådliggjorde hur man arbetade. Åhlén-paviljongen var en av utställningens mest besökta. I en historik från Åhlén & Holm anger man att över 200 000 personer besökte den under sommarmånaderna.

baltiska1914-Ahlen605px

 

Åhlénpersonalen framför paviljongen på mässområdet 1914.

 

 

 

Chartrat tåg till Malmö
Hela personalstyrkan från Insjön, 400 personer, bjöds på resa i chartrat tåg ner till Malmö för att titta på utställningen. Egen orkester hade man också med sig. Det måste ha varit en fantastisk resa för de allra flesta som knappt hade varit utanför sockengränsen tidigare. Säkert gjorde de också ett exotiskt intryck på andra mässbesökare, även om det bara var ett mindre antal av de kvinnliga deltagarna som var klädda i sina sockendräkter.

Lekstuga, lager och förråd
När mässan avslutades plockades paviljongen ner och skickades hem till Insjön. Där sattes den upp på Åhlén-familjens tomt mitt i samhället och blev lekstuga för familjens barn och grannbarnen. Det finns gamla åhlbor som berättar att de som unga lärde sig dansa i Åhlénpaviljongen. Efterhand blev den lagerlokal och förråd. Åhlén & Holm flyttade hela sin verksamhet till Stockholm året därpå, 1915.  Där man fortsatte sin expansion som så småningom blev Tempovaruhusen, Åhléns, Åhlén & Åkerlunds förlag och i dag lever den ursprungliga verksamheten vidare i Axfood och Hemköp.

Paviljongen till hembygdsföreningen
Åhléns bestämde sig 1989 för att skänka paviljongen till Åhls hembygdsförening och huset flyttades till den nya handelsplatsen som fick namnet Hjultorget. Där byggdes det gamla huset upp på nytt. Mycket av den ursprungliga byggnaden var i dåligt skick och ersattes med nytt material. Allt dock helt i likhet med originalet. I huset inrymdes från 1989 ett museum över Åhlén & Holms verksamhet, bland annat med en stor del av de dockor och interiörer som var med redan i Malmö.

Bilden: Paviljongen, där den står idag.

Hembygdsföreningen firar 100 år
2012 firade hembygdsföreningen i Åhl sitt 100-årsjubileum och gav samtidigt ut en bok med titeln ”Det företagsamma Insjön”. I den speglades hundra år av intensivt företagande. Genom lokalhistorisk forskning konstaterades det att närmare 900 företag hade sett  dagens ljus i lilla Åhl sedan 1899. I samband med jubileet disponerades paviljongens inre om och numera får firma Åhlén och Holm nöja sig med en mindre yta och på resten av de totalt 33 kvadratmetrarna lyfter hembygdsföreningen fram ett urval av dessa hundra års företagsamhet i bygden.

Jubilaren fräschas upp
I år ska 100-årsjubilaren fräschas upp med lite ny färg på taket och på fönsterspröjsarna. På en av ytterväggarna kommer en bildutställning om bygdens långa gruvhistoria växa fram. Hembygdsföreningen hoppas också att kunna låna en liten samling bilder från den Baltiska utställningen för att kunna visa upp hur den såg ut i omgivningarna där hundraåringen kom till.

Har du vägarna förbi?
Hembygdsmuseet kan inte konkurrera med Svenska ords museum i Tomelilla om att vara Sveriges minsta museum men gissningsvis är det i alla fall Dalarnas minsta museum. För dig som har vägarna förbi så hittar du paviljongen vid Hjultorget6, granne med Clas Ohlsson, strax intill riksväg 70. Museet har öppet dagligen 23 juni-17 augusti kl 11-16.

Text: Stenåke Petersson, vice ordförande i Åhls hembygdsförening

Läs fler artiklar om Baltiska jubileumsåret