Nationaldräkter från 1914

Den 17 maj är det vernissage för ”Baltiska utställningen – Nationaldräktsaffären” på Möllegården kultur i Åkarp. Med föremål från Charlotte Weibulls samlingar har montern från Baltiska utställningen återskapats. Det blir nationaldräkter, skånska vävnader och folkdräktssilver.

nationaldrakter650px1901 öppnade Ingrid Andersson upp en nationaldräktsaffär på hörnet av Baltzarsgatan och Djäknegatan i Malmö. I affären vävdes tyger och folkdräkter ateljétillverkades. Tretton år senare ställde affären ut en monter med tolv täcken på Baltiska utställningen. Ingrid Andersson komponerade själv den bonad som var monterad ovanför täckena med inskriptionen ”Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fäst”. Bonaden är 7,5 meter lång och 45 centimeter bred. Den är vävd i dukagång med vit botten och blå bokstäver.

– Montern finns bevarad i original och det är den vi ställer ut, förklarar Ulf-Herbert Gustafsson, ordförande i Charlotte Weibulls Vänförening.

Den 24 oktober 1932 skrev Skånska Dagbladet följande om Ingrid Andersson, hennes kunskaper, noggrannhet och detaljsinne:

”Vi har emellertid en skånska fröken Ingrid Andersson, vilken sedan mer än trettio år tillbaka har sysslat med tillverkningen av skånska häradsdräkter. I de gamla bondgårdarna har hon snokat reda på morornas plagg, som de burit vid olika tillfällen, noga antecknat fyndorten och alla uppgifter om när föremålen använts, sedan avslutat sina dräktforskningar i våra museer och bibliotek. Det torde därför utan överdrift kunna påstås, att fröken Andersson är verklig expert på de skånska häradsdräkternas vida område. Sitt stora kunnande har fröken Andersson använt på så sätt, att hon skapat en ateljé, där hennes gamla dräktmodeller kopieras in i de minsta detaljer, varpå den sålunda framställda nya häradsdräkten vandrar ut i landet och alltid röner efterfrågan.”

Ingrid Andersson drev affären fram till 1942. Men den stannade inom familjen då hennes systerdotter Charlotte Weibull övertog den. När det är vernissagen för ”Baltiska utställningen – Nationaldräktsaffären” på Möllegården kultur i Åkarp den 17 maj, är det föremål från just Charlotte Weibulls samlingar som ställs ut.

–Föremålen som ställs ut är skånska vävnader, kompletta nationaldräkter, ett antal vita klutar och folkdräktssilver, säger Ulf-Herbert.

Men i utställningen, som är ett samarbete mellan Charlotte Weibulls Vänförening och Burlövs kommun, kommer även andra föremål att ingå. Bo Malmgren som är storsamlare av föremål från Baltiska utställningen har lånat ut ur sin privata kollektion.  Bilder och vykort. Souvenirer och reklamsaker, så som koppar och fat. Och en Sydsvenska Dagbladet från 16 maj 1914.

Om man inte kan ta sig till Möllegården kultur på vernissagen så har man ändå god tid på sig att ta del av nationaldräkterna, de skånska vävnaderna och de andra föremålen från Baltiska Utställningen.

–Ja, utställningen kommer att pågå åtminstone till maj månad 2016, berättar Ulf-Herbert.

Text: Johan Björkwall

Tillbaka