Lärorik studiecirkel om Baltiska utställningen


Föreningen Malmö Hjärt-Lung arrangerade i samarbete med ABF under våren en intressant och lärorik studiecirkel om Baltiska utställningen.

studiecirkel800x450I studiecirkeln deltog 17 personer och gruppen träffades vid fyra tillfällen för att lära sig mer om den historiska händelsen i Malmö. Cirkelledare var en av föreningens medlemmar, den före detta museichefen Per Ragnarsson. Som första studielitteratur fick gruppen Oxie Härads Hembygdsförenings årsbok 1913 med bakgrundstexter om det förestående jubileumsåret.

Malmös historia i seklets början

Den första träffen handlade om vad Malmö ville uppnå med projektet och gav en hel del bakgrundsinformation om industrier, lantbruk, nya kommunikationer och medlemmarna fick se en bildkavalkad och film från den Baltiska utställningen. Vid det andra tillfället behandlades Malmös historia under perioden 1900-1914. Den tidens Malmö hade knappt 100 000 invånare men med en växande industri och starkt röda politiska tongångar.

-Men fortfarande var den bördiga slätten, som det hette i skolböckerna, ”Sveriges kornbod”, varför lantbruket naturligtvis skulle ha en framträdande plats. Framtidsvyer fanns, till exempel kvinnorörelsen (7 år före rösträtten) och en vindkraftpark (som dock kom av sig på grund av vattenkraft och elektroteknik med Porjus, Trollhättan och kraftledningar), skriver Per Ragnarsson.


Pildammsparken och Baltiska bakelser

studiecirkel4-650pxUtställningens placering handlade den tredje studiecirkelträffen om. Vad skapades och vad finns kvar hos museer, arkiv, bibliotek och som information på internet. Författaren Ulla Hårde deltog och berättade om sin bok om Pildammsparken. Medlemmarna fick också information om firandet av det Baltiska jubileumsåret 2014 och bjöds på en hemgjord version av den baltiska bakelsen.

Tidstypiska sånger och fotoutställning

Studiecirkelns fjärde möte handlade om krigsutbrottet och hur det påverkade utställningen samt om den ryska konsten som blev kvar i Malmö. Vad sjöns, dansades och spelades på Baltiska utställningen? Med stöd av trubaduren Stefan Lindhe sjöng gruppen skillingtryck och valsmelodier. Som avslutning gav gruppen sig på en promenad i Pildammsparken för att se utställningen Den vita staden 1914, bilder från utställningen i storformat. Dagen avslutades med fika i Margaretapaviljongen.

studiecirkel1-650pxEn sann historia

Det finns en del anekdoter och minnesberättelser från den Baltiska utställningen och cirkelledaren Per Ragnarsson delar med sig av dem:

-Vid en medlemsträff under cirkelveckorna berättade en av föreningens medlemmar vad han hade hört någon gång vid tiden för 75-årsjubileet, alltså troligen 1989. Historien kan avnjutas som kontrast till Carl Herslows glädjedödande kommentarer på näst sista sidan i den digra officiella rapporten över utställningen.

Berättaren hade själv i ett sällskap hört en äldre herre säga att han var med på Baltiskan, vilket någon tydligen inte trodde på:

  • Men den var ju sommaren 1914…
  • Ja, den fina sommaren före kriget…jag kom med far…
  • Men du är ju född 1915…
  • Visst, jag kom med far – men åkte hem med mor.
  • Aha…

Historien har via stadsantikvarien Anders Reisnert tillförts det baltiska minnesarkivet.

 

Vill du också starta en studiecirkel om Baltiska utställningen?

Ta kontakt med något av Malmös studieförbund!

 

Text: Linda Kapusta
Foto: Per Ragnarsson

Tillbaka