Historik

Kring det förra sekelskiftet var stora utställningar på modet. Man var övertygad om att tekniska och vetenskapliga framsteg kunde lösa de stora utmaningar som mänskligheten stod inför. Att visa upp dessa landvinningar och att pedagogiskt göra dessa begripliga för en bred allmänhet var en av utställningarnas bärande idéer. Den Baltiska utställningen i Malmö var inget undantag.

Idén var att visa tidens tekniska framgångar men också kulturell förfining, idrottsliga prestationer och lantbrukets moderna utveckling. 1700 utställare från Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland samlades på det stora utställningsområdet där Pildammsparken ligger idag.

Utställningen invigdes den 15 maj 1914 och var verkligen fantastisk, modern och överdådig. Den levde länge kvar i det kollektiva medvetandet i Malmö men kunskapen om utställningen har avklingat under de senaste årtiondena, i takt med att de sista levande besökarna gått ur tiden.  Internationellt har utställningen hamnat i skuggan av de våldsamt dramatiska händelserna som ägde rum under tiden för utställningen och de närmast följande åren. Första världskriget bröt i juli-augusti samma år och 1917 ägde revolutionerna rum i Ryssland.

Längre historik, skriven av stadsantikvarie Anders Reisnert.

Baltiska spelen

I samband med Baltiska utställningen 1914 anordnades Baltiska spelen, som var de största idrottstävlingarna i Sverige efter OS, som arrangerats i Stockholm två år tidigare. Tävlingarna vilka bland annat innehöll friidrott och simning hölls på Malmö Idrottsplats och Ribersborgs kallbadhus.

Läs mer om Baltiska utställningen

Tips på litteratur om Baltiska utställningen och Pildammsparkens historia.