Fotoutställning i storbildsformat i Pildammsparken

Utställningen Den vita staden invigs samtidigt som firandet av det Baltiska jubileumsåret 2014. Malmö Museer utställning i storbildsformat visar upp fotografier från Baltiska utställningen, direkt på plats i Pildammsparken

– På kvällen den 15 maj invigs det nya ljus- och ljudspelet vid stora dammen och sedan fortsätter jubileet i parken hela helgen med träd- och historiska vandringar, servering i Margaretapaviljongen – blomstergatan som leder från paviljongen har fått tillbaka utseendet från 1914, modellbåtar på dammen och mycket annat, berättar Sara Hansson i Malmö stads projektgrupp.

Storbilder i plexiglas

storbild2-650pxEtt sätt att återskapa känslan av hur det var att vandra omkring bland sevärdheterna och människorna 1914 är Malmö Museers utställning med autentiska fotografier i storformat på plats ute i parken – Den vita staden.

– Vi visar tretton fotografier tagna av utställningens officielle fotograf, kunglige hovfotografen Albert Wilhelm Rahm. Storbilderna efter hans negativ är gjorda av plexiglas för att få fram lite av den ålderdomliga glasnegativskänslan, förklarar utställningsintendent Merja Diaz.

Bilderna i järnramar kommer att placeras vid strategiska punkter i parken där gårdagens och nutidens vyer kan smälta samman för betraktaren.

– Fotografierna innehåller hållpunkter som Johanneskyrkans torn, Margaretapaviljongen och det gamla vattentornet. Tanken är att man ska kunna uppleva utsikten och få en aning om atmosfären och intrycket av de vita jugendbyggnaderna för 100 år sedan, säger Merja Diaz.

storbild650pxDet går även att se rundeln som från början varit en fontän strax intill tyska paviljongen, och det lilla stentemplet nära Margaretavägen som var del av en stenhuggeriutställning. Glasfotografierna sitter i betraktelsehöjd och är halvt genomskinliga så att den flanerande parkbesökaren inte plötsligt möts av en svart eller vit baksida. I stället blir resultatet suggestiva upplevelser blandade med lövverk.

Plattform för kvinnorna

– Baltiska utställningen var ett fullständigt enastående evenemang. På den tiden hade staden bara 75 000 invånare. En hel infrastruktur med spårvägslinjer och järnvägslinjer fick byggas upp. Dessutom var kvinnorna långt bättre representerade på utställningen jämfört med den stora Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896. Här fick de en ordentlig plattform för första gången, berättar stadsantikvarie Anders Reisnert.

Höll Norge utanför

Att man samlade just länderna kring Östersjön till en baltisk utställning – på den tiden gränsade bara Danmark, Sverige, Tyskland och Ryssland mot detta hav – berodde på att C. O. Wahlgren, ordföranden i Malmö industriförening, inte ville att Norge skulle vara med. De hade ju lämnat unionen mellan Sverige och Norge så nesligt 1905.

– Att den placerades i Malmö beror på att Skånska Hushållningssällskapet skulle ha sitt 100-årsjubileum här och att Wahlgren lyckades övertyga stockholmspolitikerna. Det jag tycker är mest fascinerande är att man för första gången hade en internationell syn – det fanns kataloger på både engels­ka, tyska och franska – och alla sålde slut, avslutar Anders Reisnert.

Utställningen Den vita staden invigs samtidigt som firandet av Baltiskans jubileum 15 maj, och pågår fram till 14 september i år.

Text: Caroline Alesmark
Foto: Ewa Leavu

Karta Pildammsparken med fotografierna utmärkta:

Den vita staden – Karta med placering av de historiska fotografierna i storformat i Pildammsparken.

Program för invigningsdagarna 15-18 maj 2014

Tillbaka