Parkering för buss

I centrala Malmö finns det parkeringsmöjligheter på ett flertal ställen.

Reserverade platser finns här:

 

 • Arenagatan vid Hyllie – 11 platser
 •  Norra Vallgatan öster Slottsgatan  – 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan väster Mälarbron  – 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan vid Drottningtorget  – 2 platser, avgift dagtid
 • Cypressgatan – 1 plats, endast dagtid
 • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken  – 10 platser, avgift dagtid
 • Ångbåtsbron norr om Malmö central, 2 platser, 4 tim p-skiva
 • Österhagsgatan i Kirseberg, 1 plats
 • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 tim p-skiva
 • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 tim p-skiva

Bussparkering

Busskarta på-och-avstigningsplatser hotell

Busskarta på-och-avstigning kultur och sportarenor                                                                                

 

 

I övrigt är parkering av bussar tillåten

 • på avgiftsbelagd sträcka
 • på sträcka där P-skiva gäller

Innan parkering sker, tänk på att parkeringsförbud kan gälla under vissa dagar för att städning ska kunna ske.

Öresundsterminalen erbjuder ca 80 platser till förfogande. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten.
Pris 150:- ex moms

Öresundsterminalen
Terminalgatan 10
232 61 ARLÖV
040-590 900
info@oresundsterminalen.se
www.oresundsterminalen.se

Förutom detta har bolagen/chauffören möjlighet att tömma toaletter, tvätta och städa bussen.  Verkstad finns också. Denna service tillhandahålls av Bergkvarabuss.  Ring för prisinformation tel 040-53 53 00

Taxi från terminalen till centrum (040-979797)
139:- vardagar även kväll, taxameter ca 200:- helger

Hållplats för av- och påstigning av turistbussar:

 • Gustav Adolfs torg, södra sidan vid Lilla Nygatan. Parkering 15 min.
 • Jörgen Kocksgatan – 24 tim, 50 platser.
 • Terminal för långfärdsbussar finns på Skeppsbron norr om Hans Michelsensgatan (vid f d svävarterminalen)

Miljözonsbestämmelser gäller för centrala delarna av Malmö och omfattar även tunga bussar. Läs mer på malmo.se

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.