Malmö – det självklara valet

Malmö är Sveriges tredje största stad och ett kommersiellt centrum i södra Sverige och Öresundsregionen. Området är Nordens tätast befolkade storstadsregion och här bor 3,7 miljoner invånare eller en fjärdedel av hela Sveriges och Danmarks befolkning.

Väl utbyggd infrastruktur gör att det är lätt att ta sig till och från Malmö. Under de drygt tio år som Öresundsbron varit i drift har trafikflödet ökat rejält mellan Sverige och Danmark och övriga kontinenten. Köpenhamns flygplats och Malmö Airport ligger inom mindre än en halvtimmes resa från Malmö. I december 2010 invigdes Citytunneln i Malmö, som innebär fler tåg, färre byten och kortare restider inom hela regionen.

En mångkulturell och ungdomlig stad

De senaste åren har Malmös befolkning ökat rekordartat och under 2011 passerade staden 300 000 invånare. Många av Malmös invånare kommer från andra länder i världen och närmare en tredjedel är födda utomlands. Här finns 174 nationaliteter representerade och här talas runt 150 olika språk.
Till Malmö dras även många unga människor och nästan halva befolkningen är under 35 år. Genomsnittsåldern för malmöbon är 36 år, medan den i hela Sverige ligger på 41 år.

Från industristad till hållbar stad

Malmö etablerades som stad redan under andra hälften av 1200-talet och mycket av Malmös historiska bakgrund finns fortfarande bevarad i stadens arkitektur. Dagens Malmö är dock allt annat än gammal. På mycket kort tid har staden genomgått en betydande förändring. Från att ha varit en industristad är Malmö idag en kunskapsorienterad stad, där småföretagen dominerar och där hållbar stadsutveckling är ledorden. Verksamheter inom nya media, miljöteknik logistik och handel väljer att etablera sig i Malmö och besöksnäringen expanderar med investeringar i nya anläggningar.
Denna snabba utveckling kan man tydligast se i Västra Hamnen, ett före detta industriområde som omvandlats till en attraktiv stadsdel med spännande arkitektur och ekologiskt tänk och som blivit en förebild inom hållbar stadsplanering. Industrierna som tidigare fanns i området, har ersatts av företag inom nya media och miljöteknik. Här finns också Malmö Högskola, som grundades 1998, och som idag är Sveriges största högskola med närmare 24 000 studenter.

I fronten för hållbar stadsutveckling

Malmös satsningar på hållbar stadsutveckling har fått mycket uppmärksamhet internationellt. Men Malmö nöjer sig inte med detta utan har ambitiösa mål att bli en ännu mer klimatsmart stad. År 2020 ska Malmö stads organisation vara klimatneutral och 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnyelsebar energi.

Stark tillväxt av turismen

De senaste tio åren har även turismen ökat rejält i Malmö, både i volymer och i ekonomisk omsättning.

2011 omsatte turismen i Malmö 6,8 miljarder kronor, varav dagsbesökare och hotellgäster stod för större delen av den totala konsumtionen.
Under 2012 hade Malmös hotell totalt 1 222 536 gästnätter.

De flesta av Malmös besökare, runt 80 procent, kommer från Sverige. De internationella besökarna har ökat i stort sett varje år under de senaste tio åren och danska besökare är den största gruppen internationella besökare i Malmö, följt av Tyskland och Storbritannien.

Läs mer om
Näringslivet i Malmö
Hållbar stadsutveckling i Malmö
Öresundsregionen
Malmö Live

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.