Hotellstatistik för Malmö 2014

Här hittar du hotellstatistiken för Malmö som destination. Statistiken är baserad på input från stadens hotell.

Om du har frågor om statistiken, kontakta vänligen: Camilla Ekberg, camilla.ekberg@malmo.se, 0709-34 22 14

 

Hotellstatisik Malmö december 2014
Hotellstatistik Malmö Januari 2014
Hotellstatistik Malmö februari 2014
Hotellstatistik Malmö mars 2014
Hotellstatistik Malmö april 2014
Hotellstatistik Malmö maj 2014
Hotellstatistik Malmö juni 2014
Hotellstatistik Malmö juli 2014
Hotellstatistik Malmö augusti 2014
Hotellstatistik Malmö september 2014
Hotellstatistik Malmö oktober 2014
Hotellstatistik Malmö november 2014

 

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.