Hotellstatistik för Malmö 2013

Här kan du se hotellstatistiken för Malmö under 2013.

Turistdirektör Johan Hermansson uttalar: ”Antalet övernattningar ökade med 1%, men samtidigt sjönk antalet uthyrda rum med 1,5% och detta i sin tur innebar en beläggning på Malmös hotell på 60% jämfört med 62% föregående år. Orsaken till de relativt svagare besöksströmmarna finns bl.a. i den kapacitetstillväxt som skett i Lund där efterfrågan numer tillgodoses inom Lunds hotellkapacitet. Malmö är ingen isolerad marknad. Vi agerar på en större scen och genom samverkan i Malmö och med vår omvärld så stärker vi oss och vårt gemensamma erbjudande. Destinationssamverkan Malmö är ett ypperligt exempel på hur samverkan kan skapa framgång.”

Om du har frågor om statistiken, kontakta vänligen:

Camilla Ekberg, camilla.ekberg@malmo.se, 0709-34 22 14

Hotellstatistik Malmö januari 2013

Hotellstatistik Malmö februari 2013

Hotellstatistik Malmö mars 2013

Hotellstatistik Malmö april 2013

Hotellstatistik Malmö maj 2013

Hotellstatistik Malmö juni 2013

Hotellstatistik Malmö juli 2013

Hotellstatistik Malmö augusti 2013

Hotellstatistik Malmö september 2013

Hotellstatistik Malmö oktober 2013

Hotellstatistik Malmö november 2013

Hotellstatistik Malmö december 2013

 

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.