Hotell- och gästnattstatistik för Malmö

Här hittar du hotellstatistiken för Malmö som destination. Statistiken är baserad på uppgifter från Tillväxtverket och Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Klicka på länkarna för att komma till gästnattsstatistik eller hotellstatistiken. Du hittar också statistik i pdf-format för föregående år lite längre ner på sidan. Om du har frågor om statistiken vänligen kontakta Camilla Ekberg, camilla.ekberg@malmo.se, +46 709-34 22 14.

 

Aktuell statistik:

Statistiken sammanställs av BI Syd som är ett samarbete mellan regionala och kommunala turismorganisationer. Du filtrerar i menyerna till vänster. Kom ihåg att välja Malmö, eller den destination du är intresserad av, och se ytterligare information genom att klicka på de olika objekten. Du kan klicka fram och tillbaka med hjälp av pilarna längst nere för att se olika vyer med statistik. Gå till exempel till vy 2 för att se gästnattstatistik för Malmö. Alla utvecklingssiffror syftar till motsvarande period föregående år. För mer hjälp, titta på den här videoguiden.

Länk till aktuell gästnattsstatistik 

Länk till aktuell hotellstatistik

Länk till Gästnattstatistik Malmö jan-feb 2020

 

Statistik från tidigare år:

Gästnattstatistik för 2019 gå hit.

För hotellstatistik för 2018 gå hit.

För hotellstatistik för 2017 gå hit.

För hotellstatistik för 2016 gå hit.

För hotellstatistik för 2015 gå hit.

För hotellstatistik för 2014 gå hit.

För hotellstatistik för 2013 gå hit.

 

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.